Ürünlerimiz

Nakliyat Sigortaları

 

Nakliye Emtea Taşıma Sigortası

 
Bu sigorta ile, bir malın bir taşıma aracı ile (gemi, kamyon, uçak, ya da tren) bir yerden bir yere taşınması sırasında poliçede yer alan kloz ve şartlar uyarınca bir kaza ya da olaya bağlı olarak fiziken  zarar görmesi  teminat  altına alınır. 

Bu sigorta ile sigorta konusu emtea için üç farklı teminat ile sigorta koruması sağlanır;

Tam Ziya Teminatı 

Malın taşıma aracı ile birlikte tüm değerini yitirecek şekilde tamamen zarar görmesi hali. 

Dar Teminat 

Malın tam ziya ile tamamen zarar görmesi  riskine ilave olarak, taşıyan aracın yapacağı kazaya bağlı olarak (çarpma, çarpışma, devrilme, yangın) kısmi zararlar da teminat  altına alınmaktadır. Bu teminat için Enstitü Yük Klozu - C (Institute Cargo Clauses -C) ile belirtilen özel şartlar uygulanmaktadır. 

Geniş Teminat 

Genellikle 'Tüm Rizikolar' (All Risks) olarak bilinir. Bu teminat için özel şart niteliğini haiz Enstitü Yük Klozu - A (Institute Cargo Clauses -A) ile belirtilen istisnalar dışındaki tüm riskler teminat altına alınmaktadır. 

Bu teminat  için geçerli olan en önemli istisnalar; 

  • Malın doğasından ve kendi yapısından kaynaklanan hasarlar
  • Taşıyan aracın ya da ambalajın uygunsuzluğu
  • Her türlü gecikmeden kaynaklanan hasarlar
  • Radyoaktif kirlenme-bulaşma
  • Sigortalının kötü niyeti
  • Savaş, grev, terör, kargaşalık v.b.