Ürünlerimiz

Tekne Sigortaları

Bu sigorta ile, ticari amaçla yük taşımacılığında kullanılan teknelere, aşağıda belirtilen rizikolara karşı  teminat sağlanmaktadır;

  • Deniz, nehir ve göl gibi seyredilebilir sularda batma, oturma, çatışma vb. rizikolar
  • Denizde ve karada hırsızlık, yangın, yıldırım, infilak, deprem
  • Rıhtım ve liman tesisleriyle, kara ya da hava araçlarıyla temas ya da bunlardan düşen cisimlerin verdiği hasarlar
  • Başka bir tekne ile çarpışması (çatışma) sonucunda çatılan gemiye karşı yasal sorumlulukları
  • Kaptan ve gemi personelinin kusuru sonucu sigortalı gemiye gelebilecek zararlar
  • Şaftların kırılması, kazanların patlaması, gizli kusur sonucu sigortalı geminin zarar görmesi.
Bu sigorta ile sigorta konusu tekne için üç farklı teminat ile sigorta koruması sağlanır;

Tam Ziya Teminatı

Teknenin tüm değerini yitirecek şekilde tamamen zarar görmesi hali.

Dar Teminat  (FPA)

Teknenin tam ziya teminatında belirtilen tam hasar riskine ilave olarak, yangın , yıldırım , infilak, karaya oturma, karaya vurma, çarpma riskleri  sonucu kısmen veya tamamının zarar görmesine karşı  teminat  sağlar.

Geniş Teminat

Yukarıdaki Tam Ziya ve Dar Teminat olarak adlandırılan teminat kapsamlarını da kapsamak üzere Enstitü Müddet Klozları (Tekne) klozunda  tanımlı "temin edilen riskler" maddesinde belirtilen riskler istisnalara tabi olarak teminat altına alınmaktadır.